George Villiers Buckingham var fra 1623 1. hertug av Buckingham, og en engelsk statsmann. Han var far til George Villiers, 2. hertug av Buckingham. Den første hertugen var Jakob 1s yndling og ledet dennes politikk; han spilte også en betydelig rolle under Karl 1, og støttet denne i hans strid med Parlamentet. Buckingham skaffet kongen penger ved tvangslån og ved salg av monopoler. I utenrikspolitikken grep han inn i trettiårskrigen for å redde Pfalz. Etter at Buckingham mot Parlamentets ønske hadde gjort et mislykket forsøk på å hjelpe de franske hugenotter i deres kamp mot Richelieu, vedtok Parlamentet Petition of Rights (1628), som var rettet mot både kongen og hans mektige minister. Da Buckingham på nytt blandet seg inn i de franske stridigheter, ble han myrdet.