George Nelson, amerikansk arkitekt og industriell formgiver. Slo 1945 igjennom med sin storage-wall, et standardisert seksjonssystem for vegger, samme år som han gav ut boken Tomorrow's House sammen med Frank Lloyd Wright. Ble kort etter knyttet til det store møbelfirmaet H. Miller Furniture Co., hvor han siden ble sjefstegner og formet storparten av dets møbelproduksjon. Han var også en banebryter for design av plast for industrielle produkter, ikke minst husgeråd og armatur.