George Lakoff er en amerikansk språkforsker og professor i lingvistikk ved University of California, Berkeley. Han er mest kjent for sine teorier om konseptuelle metaforer og hvordan de gjennomsyrer menneskelig tenkning, politikk og samfunn.

George Lakoff startet sin akademiske karriere med studier i matematikk og litteratur ved MIT, og fikk sin Ph.D. i lingvistikk fra Indiana University i 1966. Han underviste ved Harvard fra 1965 til 1969 og ved University of Michigan fra 1969 til 1972. Fra 1972 har han vært professor i lingvistikk ved University of California Berkeley.

Lakoff begynte sin lingvistiske forskning innenfor rammene av Noam Chomskys generative grammatikk, og utarbeidet en teoretisk retning som han kalte generativ semantikk, sammen med Haj Ross og James D. McCawley. Generativ semantikk tok utgangspunkt i generativ grammatikk, men beveget seg lenger og lenger bort fra den, og kvittet seg etter hvert helt med begreper som dypstruktur.

På 1970-tallet ble Lakoff del av det nyetablerte fagmiljøet for kognitiv lingvistikk ved Berkeley Arbeidet hans har vært påvirket av blant andre Charles Fillmore, Gilles Fauconnier, Leonard Talmy, Ronald Langacker og Eleanor Rosch.

Lakoff har også markert seg som politisk skribent, blant annet med bøkene Moral politics (1996/2002) og Don’t think of an elephant (2004). I 2003 stifta han den (nå nedlagte) venstreorienterte politiske tenketanken Rockridge Institute.

Lakoff arbeider innenfor den teoretiske retningen kognitiv semantikk, som er en del av den større teoretiske retningen kognitiv lingvistikk. I kognitiv semantikk legges det stor vekt på at betydning er konseptuell – det vil si at ord ikke nødvendigvis refererer til enheter eller relasjoner i den fysiske verden, men til mentalte konsept (mental concepts), basert på personlig forståelse, kroppslig og sosial erfaring.

Innen kognitiv lingvistikk refererer konseptuell metafor (også kalt kognitiv metafor) til forståelsen av et konseptuelt domene ved hjelp av et annet. Et eksempel på dette er forståelsen av tid gjennom romdimensjonen, en forståelse vi kan se i uttrykk som ”de beste dagene er foran oss”, ”vi har lagt det vonde bak oss” og så videre.

Lakoff og hans medforfatter Mark Johnson beskrev slike konseptuelle metaforer for første gang i boka Hverdagslivets metaforer (Metaphors we live by, 1980, norsk oversettelse 2003). De argumenterer for at metaforer, som tradisjonelt har blitt sett på som et reint språklig fenomen, er konseptuelle av natur, og at de gjennomsyrer måten vi tenker på.

Lakoff har i bøker, blogginnlegg og taler anvendt teorien om konseptuelle metaforer i analysen av politisk debatt og i kommunikasjonsteori.

Hovedtesen til Lakoff er at mennesker forstår politikk på grunnlag av metaforer, og ulike politiske syn skyldes ofte grunnleggende ulike metaforer som en måte å forstå samfunnet på. For eksempel mener Lakoff at konservative konseptualiserer forholdet mellom en stat og innbyggerne dens ved hjelp av ”streng far”-metaforen, mens liberale ser på staten som en ”kjærlig forelder”

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.