George Jacob Holyoake, britisk sosialpolitiker og -reformator. Han arbeidet for å bedre arbeidernes kår, reiste rundt som foredragsholder, og skrev også flittig. Utgav fra 1846 tidsskriftet The Reasoner, og virket for kooperasjonen. Grunnla også en lære, som han kalte sekularisme, et system hvor plikten baseres på rent menneskelige betraktninger og samvittigheten alene er rettesnor, uten hensyn til gudstro el.l., og som holder seg til materielle midler i alle spørsmål om fremskritt og forbedring. Han utviklet systemet videre i Secular Review (fra 1874) og i Secularism, its Origin and Nature (1897). Utgav også verker om kooperasjonen, om ateisme, og memoarer.