George Grenville, britisk statsmann. Fra 1741 medlem av Parlamentet, 1747 skattkammerlord, 1754 medlem av Privy Council; avløste Lord Bute som førsteminister 1763–65. Gjennomførte stempelloven 1765, som ble en av de viktigste årsaker til de nordamerikanske koloniers opprør.