George Francis Fitzgerald, irsk fysiker, fra 1881 professor i Dublin. Fitzgerald er kjent for arbeider innen elektrodynamikken. Han fremsatte 1893 hypotesen om at et legeme i bevegelse forkortes i bevegelsesretningen og forklarte derved Michelson-eksperimentet. Hypotesen var allerede 10 år tidligere fremsatt av Lorentz, og fenomenet, som er i samsvar med relativitetsteorien, kalles derfor Lorentz–Fitzgerald-kontraksjon eller bare Lorentz-kontraksjon.