George Caspar Homans, amerikansk sosiolog; professor ved Harvard University 1953–81. Homans var en anerkjent teoretiker med klar forankring i empirisk forskning. Han bygde sine presise sosiologiske lovmessigheter på en bytteteoretisk modell (se bytteteori), hvor sosial atferd betinges av utsikten til belønninger, veid mot eventuelle kostnader forbundet med atferden. Av Homans' verker kan nevnes The Human Group (1950), Social Behaviour (1961, 1974) og Coming to My Senses (1984).