Georg Wilhelm Pabst, østerriksk filmregissør, debut 1923 i Tyskland. Ble her den ledende eksponent for en sosialrealistisk stil med Die freudlose Gasse (Bak gledens maske, 1925), Die Büchse der Pandora (Pandoras eske, 1928) og Das Tagebuch eines Verlorenen (1929), noe han utviklet videre etter lydfilmens inntog med Westfront 1918 (1930), Kameradschaft (1931) og Die Dreigroschenoper (Tolvskillingsoperaen, 1931). Pabst arbeidet i Frankrike 1933–40, men tilbrakte krigsårene i Tyskland. Etter krigen laget han Der Prozess (1948) som tok opp anti-semittismen, og Der letzte Akt (Siste akt, 1955), hvor han skildrer det tredje rikes undergang.