Georg Rudolf Weckherlin, tysk dikter. Utvandret 1619 til England som følge av utbruddet av Trettiårskrigen i 1618. Her var han aktiv i den engelske statstjenesten. Hans tidligste dikt innleder en ny periode i tysk diktning, preget av den europeiske renessanse: Oden und Gesänge (2 bd., 1618–19). Senere utgav han to store diktsamlinger (1641 og 1648) som inneholder Petrarca-inspirerte dikt ved siden av aggressive politiske dikt som forsvarer den protestantiske sak. En ny utgave av hans dikt i 3 bind utkom i 1968.