Georg Jenatsch, sveitsisk reformert prest, fra Graubünden. Han arbeidet ivrig for protestantismen og mot Spania og Østerrike, som gjennom Graubünden ønsket å opprette forbindelse mellom de habsburgske land i Tirol og Nord-Italia. Da Richelieu 1635 sendte en hær for å jage østerrikerne og spanierne fra Graubünden, sluttet han seg til den. Han ble katolikk, konspirerte siden mot franskmennene og allierte seg med spanierne.