Georg Isdahl, norsk politiembetsmann. Cand.jur. 1971. Dommerfullmektig i Vardø 1972–74, politifullmektig/-adjutant i Kongsvinger 1977–81, politimester i Vardø 1981–89, i Ringerike fra 1989.