Georg Henriksen, norsk sosialantropolog; professor ved Universitetet i Bergen. Han gjorde feltarbeid blant indianere i Canada, samer i Helgeland og turkana i Kenya. Hans analyser av tradisjonell livsstil i møtet med industrisamfunnets moderniseringskrav har bidratt til forståelse av hva som skjer når urbefolkninger ser sitt livsgrunnlag truet. Dette førte ham over i såkalt action anthropologyeller advocacy; etter ønske fra naskapiindianerne i Labrador bistod han dem i deres årelange kamp for rettigheter til et eget område. Han stilte seg også til rådighet for samene i Helgeland. I 1968 var Henriksen med i den gruppen av antropologer som grunnla organisasjonen International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), og fra 1984 var han dels formann, dels viseformann. Han utgav bl.a. Hunters in the Barrens – The Naskapi on the Edge of the White Man's World (1986).