Georg Gustaf Nordensvan, svensk forfatter og kunsthistoriker. Som publisist støttet han de radikale 1880-årsforfatterne, og han utgav også sosialt engasjerte prosabøker, bl.a. I harnesk! (1882), Skuggspel (1884) og kunstnerskildringen Figge (1885). Blant hans kunsthistoriske verker kan nevnes Allmän konsthistoria (2 bd., 1911–12) og Carl Larsson (2 bd., 1920–21); han utgav dessuten en svensk teaterhistorie i 2 bind (1917–18).