Georg Fredrik Wilhelm Hanstein, født i Kongsvinger (Vinger), norsk arkitekt. Han tegnet flere sentrale bygg i Drammen og området rundt, bl.a. Nedre Eiker kirke (1856–59), Latinskolen i Drammen (1859–61) og Kongsberg rådhus og sparebank (1861–64). Stilmessig er bygningene preget av tidens historisme.