Georg Forchammer, dansk døvepedagog. Døveskoleforstander i Nyborg 1891 og i Fredericia 1909–26. Oppfant fonoskopet 1885, et apparat som gjør det mulig å avlese en lyds tonehøyde og således regulere ens egen stemmes høyde. Utarbeidet et system for å kombinere tale og håndbevegelser i døveundervisningen.