Georg Ernst Stahl, tysk kjemiker og lege, studerte medisin i Jena og ble livlege hos hertug Johann Ernst av Sachsen-Weimar 1687, professor i medisin ved det nyopprettede universitetet i Halle 1694, og livlege hos kong Friedrich Wilhelm 1 av Preussen 1716. I kjemiens historie er Stahl gått inn som grunnlegger av flogistonteorien og i medisinens historie som en av 1700-tallets store systematikere. I Stahls medisinske lære er sjelen (anima) det sentrale biologiske prinsipp.