Georg Christian Hilker, dansk dekorasjonsmaler. Allerede med dekorasjonen av billedhuggeren Hermann Ernst Freunds hjem i København ca. 1835 opptok han den pompeianske stil, som han studerte nærmere på en reise til Italia 1838–41, da han også fordypet seg i studiet av renessansens ornamentikk. Etter hjemkomsten dekorerte han blant annet universitetsvestibylen i København (1844–53, sammen med Constantin Hansen) og Sorø akademi (1860–70).