Georg Buschan, tysk etnograf, kjent for sine omfattende studier i europeisk etnografi og for verket Die Sitten der Völker (3 bd., 1914–16). Han redigerte den store håndboken Illustrierte Völkerkunde (3 bd., 2. utg. 1922–26).