Geoffrey Grigson, britisk forfatter; utgav korte introduksjoner og lærde verker om litteratur, bildende kunst, botanikk, og landsbylivet i sitt hjemlige Cornwall. Av hans ofte polemiske kritiske essays kan merkes samlingene The Harp of Aeolus (1947), Blessings, Kicks and Curses (1982) og radioforedragene Essays from the Air (1951). Hans Collected Poems kom i 1963 og ble supplert i 1982 med Collected Poems 1963–1980. Av hans bøker om engelske blomster er The Englishman's Flora (1955) den betydeligste. The Crest on the Silver (1950) er en selvbiografi.