Genoveva av Brabant, ifølge et tysk sagn datter av en greve i Brabant som levde ca. 750. Beskyldt for utroskap av grevens hushovmester ble hun dømt til døden, men en tjener lot henne slippe unna. Hun fødte en sønn, og førte i 6 år et liv fylt av prøvelser i villmarken. Sagnet har vært et yndet emne i litteratur og musikk, brukt bl.a. av L. Tieck, F. Hebbel, R. Schumann.