NASA-satellitt skutt opp 3. august 2001 og plassert i Lagrange-punkt 1 for å samle solvindpartikler. Ved retur til Jorden skulle partiklene gjennom inngående studier bidra til økt forståelse av Solen, solsystemets tilblivelse og stjernenes livssyklus. Prøveinnsamlingen ved hjelp av brett med tynne flater av rene materialer ble innledet 3. desember 2001 og avsluttet 1. april 2004. Deretter startet Genesis på tilbaketuren til Jorden, og meningen var at en returkapsel med prøvebrettene skulle bringes ned gjennom atmosfæren 8. september ved hjelp av et butt bremse-/varmeskjold og en paraving som kunne fanges opp i luften av et helikopter. Dessverre ble ikke paravingen utløst, angivelig fordi en gravitasjonsbryter for registrering av oppbremsingen var feil montert. Kapselen braste i bakken og sprakk, men etter iherdig innsats er det håp om at noe av det oppsamlede materialet kan reddes.