Gemistos Plethon var en bysantinsk filosof, grunnleggeren av den nyplatoniske strømning i italiensk renessanse. Han skal ved et foredrag om Platon i Firenze ha inspirert Cosimo de' Medici til å opprette et platonsk akademi, Accademia Platonica.