Gejiu, by i Kina, Yunnan, 200 km sør for provinshovedstaden Kunming, beliggende i et alpelandskap, nær grensen mot Vietnam; 218 900 innb. (2000). Viktig senter for brytning og smelting av tinn. Blysmelteverk, mekanisk og kjemisk industri. Tinnindustrien går tilbake til siste del av 1700-tallet. Produksjonen ekspanderte kraftig etter at den franskbygde jernbanen fra Haiphong i Vietnam til Kunming stod ferdig 1910.