Geir Lobben Fosvold, født 1945. Lektor, cand.philol. (nordisk hovedfag) 1975. Lektor ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Kjent kåsør og foredragsholder.