Geir Isaksen, konsernsjef i Norges Statsbaner fra september 2011. Han er dr.scient i landbruksøkonomi med utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidl Norges Landbrukshøgskole). Før han begynte i NSB var han konsernsjef i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding ASA), adm.dir i Statkorn AS, direktør i Landbruksorganisasjonenes Brüsselkontor, samt vare- og organisasjonsdirektør i Gartnerhallen. I tillegg til sin stilling som konsernsjef i NSB, er Geir Isaksen styreleder i Rom Eiendom AS, Nettbuss AS, CargoNet AS, Mantena AS, foruten styremedlem i Yara International ASA og arbeidsgiverforeningen Spekter.