Geelong, by i Australia, Victoria, ved Corio Bay, 70 km sørvest for Melbourne; 161 700 innb. (2000). Geelong er Victorias nest største by og en viktig havneby (eksport av ull, petroleum, kjøtt, stål, biler). Industrien er betydelig, med produksjon av ullvarer, biler, sement, papir og kjemikalier. Ved det nærbeliggende Point Henry finnes et aluminiumsverk. Flere høyere læresteder; universitet (1977).