Gediminas, storfyrste av Litauen fra 1316, under en av statens største ekspansjonsperioder. Litauen bredte seg i Gediminas' regjeringstid innover de russisktalende (hviterussiske og ukrainske) distrikter i øst og sør (distriktene omkring Vitebsk og Polessje, Podlasie, Volynia), samtidig som han holdt de tyske ridderordener stangen i vest.