Gedde, norsk slekt som sannsynligvis ikke har noen forbindelse med den utdødde danske og norske adelsslekt Gjedde. Den nålevende slekts første representant i Norge var generalmajor Hans Christopher Gedde (1738–1817); han var far til arkitekt og generalmajor Nicolai Wilhelm Gedde (1779–1833) og havnedirektør Friderich Christopher Gedde (1781–1840). Førstnevntes datter Louise ble mor til bl.a. presten og salmedikteren Jonas Wilhelm Gedde Dahl (1845–1921), fabrikkeier Julius Fredrik Kleist Gedde (1852–1928) og prost Sophus Gedde-Dahl (1856–1943). Jonas Dahl var farfars far til arkitekten Lorentz Gedde-Dahl (født 1946). Sophus Gedde-Dahl var far til overlege Tobias Müller Gedde-Dahl (1903–94), som igjen var far til dermatologen, professor dr.med. Tobias Gedde-Dahl jr. (1932–2006) og overlege Dagfinn Gedde-Dahl (1937–2016).