Geber, latinisert form fra middelalderen for det arabiske navnet Dsjabir (Jabir). Den mest kjente av disse er kjemikeren Dsjabir Ibn Haijan.