Gazette des beaux-arts, månedsskrift for kunst og kunsthistorie, grunnlagt i Paris 1859. Ble utgitt i New York 1942–47, fra 1948 utgis tidsskriftet i New York og Paris.