Gavnø slott, ligger på den gamle klostertomten, og inkorporerer deler av klosterbygningene. Slottet er et stort trefløyet anlegg i tre etasjer. Det er i dag preget av barokkstil, og har fått sin nåværende utforming av greve Otto Thott, som bygde det om 1755–58, og tilføyde tredje etasje. Han utstyrte slottet med praktfulle interiører, og det rommer fremdeles den største malerisamling i privat eie i Skandinavia. Slottets midtfløy bebos av baron Reedtz-Thott, mens selskapsværelsene, kapellet og samlingene er åpne for publikum.