Gavin Buchanan Ewart, britisk lyriker og kritiker, meget allsidig, men særlig kjent for sine humoristiske og lyriske dikt. Hans store tekniske dyktighet viser seg ikke minst i hans limericks. Bak muntre hyllester til Eros og satiriske utspill mot mye i den moderne verden, dirrer mange ganger en sår tone. Alderdommen er et av hans hovedtemaer. Hans første bok, Poems and Songs, utkom allerede i 1939, men så gikk det 25 år før den ble fulgt av Londoners (1964). Av senere samlinger kan nevnes Pleasures of the Flesh (1966), All My Little Ones (1978), Complete Little Ones (1986) og 85 Poems (1993).