Gaur, ruinby i India, West Bengal, ved en arm av Ganges, 270 km nord for Kolkata. Gaur ble erobret ved slutten av 1100-tallet av muslimene, som hadde byen som sin hovedstad i Bengal i over 300 år. Etter en epidemi på slutten av 1500-tallet ble byen forlatt.