Gatejuristen, rettshjelpaktivitet som gir gratis juridisk hjelp til personer med rusproblemer. Gatejuristen hører inn under Kirkens Bymisjon og driver oppsøkende virksomhet blant annet i fengsler, institusjoner og gatelangs for å informere og veilede. Aktiviteten startet i Oslo, og Gatejuristen fins nå (2016) også i Bergen, Halden, Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Tønsberg, samt Gatejuristen Innlandet (med kontor i Oslo). Gatejuristen mottok Rettssikkerhetsprisen i 2009. Siden slutten av 2015 er Gatejuristen i Oslo samlokalisert med Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) i Jusshuset i Oslo sentrum.