Garsholbanken, fiskebanke i Norskehavet, ca. 30 nautiske mil vest av Sklinna i Leka kommune, Trøndelag, og vest for Sklinnabanken. Ca. 200–300 meter under havet.