Gardar Svåvarsson, ifølge sagaene en av Islands første oppdagere, av svensk ætt. Ble på en sjøreise kort etter 860 slått ut av kurs og kom til Islands østkyst, seilte rundt landet og så at det var en øy. Gardar bygde hus der det nå heter Húsavík, 5 mil nordøst for Akureyri, og overvintret der. Sommeren etter drog han til Norge og priste Island, som en tid ble kalt Garðarshólmr etter ham.