Gangdisê Shan, fjellkjede i Kina, løper gjennom det sørvestre Tibet, danner vannskillet mellom de store elvene med utløp i det Indiske hav og det sentralasiatiske innlandsbassenget. I vest har Indus, Sutlej og Ganges alle sine utspring. Langs sørskråningen renner Yarlungzaongboelven østover og skifter navn til Brahmaputra når den kommer inn i India.. Den høyeste fjelltoppen er Kangrinboqê Feng (Kailas, 6714 moh.). Toppen er et viktig valfartssted både for de buddhistiske tibetanerne, som forbinder fjellet med Sumeru, universets kosmiske midtpunkt, og for hinduene som ser fjellet som symbol på guden Shiva.