Gandolfi-kamera, (navn etter en italiensk krystallograf), et røntgenkamera som dreier en enkeltkrystall på en slik måte at resultatet på røntgenfilmen blir et simulert pulverdiagram. Metoden er nyttig når man har en begrenset stoffmengde, og ikke ønsker å pulverisere materialet. Se Debye-Scherrer-metoden.