Gandak, elv i Nepal og India, en av Ganges større tilløp fra Himalaya. Dannes ved sammenløpet av Kali Gandak og Trisuli i Nepal, renner sørvestover gjennom en canyon, og videre inn i India. Der renner den sørøstover gjennom Ganges-sletta og forener seg med Ganges ved byen Patna, ca. 770 km lang. Kraftproduksjon i øvre løp.