Gamble man, svensk dikt med en bitter og ytterst realistisk beskrivelse av alderdommens plager. Inngår i en håndskrevet visebok fra 1590-årene i Kungl. Biblioteket i Stockholm, men ble trolig til før år 1400.