Galveston Bay, bukt i USA, ved sørøstkysten av Texas, skilt fra Mexicogolfen av Galveston Island og Bolivar Peninsula, 55 km lang og opp til 30 km bred. Bukta har stor betydning for skipstrafikken, særlig som oljehavn. Havgående fartøyer kan gjennom Houston Ship Channel nå helt opp til Houston. Trinity River renner ut i bukta i nordøst. Fiske etter reker og skalldyr var tidligere svært viktig, men har i senere tid gått tilbake på grunn av forurensninger fra industrien i Houston–Galveston-området.