Galbajávri, vann i Kautokeino kommune, Finnmark, øst for Láhpoluoppal; 442 moh. Avløp nordvestover til Lahpojávri (327 moh.) og videre til Kautokeinoelva.