Gaius Duilius, romersk feltherre. I den første puniske krig 260 f.Kr. vant han over en karthagisk flåte ved Mylae utenfor Sicilias nordkyst. Gaius Duilius var den første romer som oppnådde triumf ved en seier til sjøs. På Forum i Roma ble det til hans ære reist en søyle smykket med skipssnabler (columna rostrata).