Gaius Canuleius, romersk allmuetribun; drev 445 f.Kr. gjennom et lovforslag om at plebeiere og patrisiere kunne inngå rettsgyldig ekteskap.