Gaekwar, indisk Maratha-dynasti som hersket i Baroda fra 1734 til staten ble innlemmet i India 1947. Gaekwar ble også brukt som tittel for maharajahen av Baroda. Dynastiet ble grunnlagt av Pilaji Gaekwar, og stilte seg under britisk overhøyhet 1802. Det ble regnet som det fjerde i rang av Indias herskerhus.