Spanias første ukeavis. Gaceta de Madrid, også kjent som Gazeta de Madrid, kom på 1600-tallet som en statlig nyhetsavis for offentlige kunngjøringer. Avisen ble utgitt for første gang i Madrid 1661. I starten var utgivelsene uregelmessige, og i noen år var avisen var i en periode en månedsavis og senere ukeavis. Fra og med 1697 ble avisen utgitt daglig. I 1936 skiftet avisen navn til Boletín Oficial del Estado, i dag mer kjent under forkortelsen BOE