Gabriel Smith, født i Molde, norsk ingeniør og arkitekt. Utdannet i Dresden, ansatt 1878 i Statens havnevesen, havnedirektør 1898–1925. Planla Reykjavíks havn (1906) og havnen i Gdańsk (Danzig) (1920). Utgav Det norske havnevæsens historie til 1914 (1923). Tegnet flere kirker i Møre og Romsdal, bl.a. Røbekk og Røvik i Bolsøy (1896–98 og 1905).