GSLV, indisk tretrinns bærerakett som med fire påspente hjelpemotorer kan løfte 2 tonn til en geosynkron overføringsbane. Skutt opp for første gang 18. april 2001.