GRU, (fork. for russ. Glavnoje Rasvedyvatelnoje Upravljenije, hovedadministrasjonen for etterretningstjenesten), den militære etterretningsorganisasjon i Russland.