GPRS, pakkedatatjeneste, satt i drift 2001 i Norge. Den er en videreføring av GSM og benytter samme radiodelen og dermed de samme fysiske installasjonene. Teoretisk grense for overføringshastighet er 171 kbit/s, men realistisk hastighet er 30 til 70 kbit/s. Systemet er basert på pakketransmisjon og brukerne deler de 8 tidslukene i GSM-formatet. Dermed kan man være oppkoblet mot Internett så lenge man ønsker det og kun betale for den datamengden som er overført. GSM blir regnet som starten på utviklingen av tredje generasjons mobile kommunikasjonssystemer, UMTS.